0(0)

Lazada Dropship Training : Team Leader

  • โดย learningcenter
  • ระดับคอร์ส: ระดับสูง
  • หมวดหมู่ LazadaTeam Leader
  • ลงทะเบียนแล้ว 1
  • อัปเดตล่าสุด 6 เมษายน, 2020

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

11 บทเรียน

ความรู้พื้นฐาน

ขั้นตอนการสมัคร Gmail00:04:55
ขั้นตอนการใช้งาน Google Drive00:08:23
ขั้นตอนการใช้งาน Google Sheet00:03:01
ขั้นตอนการสมัคร Trello00:02:19

หน้าที่รับผิดชอบ 1. เปิด Account Lazada

หน้าที่รับผิดชอบ 2. สำรวจคู่แข่ง

หน้าที่รับผิดชอบ 3. เก็บข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภค (MIS)

หน้าที่รับผิดชอบ 4. การกำหนดราคาสินค้า

หน้าที่รับผิดชอบ 5. หา Keyword

หน้าที่รับผิดชอบ 6. วางแผนลงสินค้า

หน้าที่รับผิดชอบ 7. ตรวจสอบการลงสินค้า (Lister)

หน้าที่รับผิดชอบ 8. เข้าร่วม SELLER PICKS

หน้าที่รับผิดชอบ 9. เข้า Promotions (โปรโมชั่น)

หน้าที่รับผิดชอบ 10. สร้าง COUPON

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 ดาว)

5 คอร์ส

2 ผู้เรียน

ฟรี

แท็ก